BIRZIKLATU, EZ BOTA

Image

"BIRZIKLATU, EZ BOTA!" kanpaina.

 

Arabako Lautadako Kuadrillak, Aguraingo Udalak eta Ecoembes enpresak, ontziak eta papera-kartoia birziklatzeko edukiontzien erabilera sustazeko kanpaina abian jarriko dute elkarlanean.

Mezuak BIRZIKLATZE hitza nabarmendu eta indartu nahi du, birziklagarriak diren hondakinak, kanpainan silueten bitartez identifikatuko direnak, dagokien edukiontzira botatzea sustatzeko xedez, horira edo urdinera, ez hondarren edukiontzira, eta INOIZ EZ  lurrera.

Kanpainaren ikur-adierazgarria edukiontzi horian biltzen diren ontziez estalitako stop-a adierazten duen eskua izango da, hau da, plastikoz, latez eta bricks-ez estalitako eskua.

ONTZIEN BIRZIKLATZE-EMAITZAK ARABAKO LAUTADAKO KUADRILLAN

2018 urteari dagozkion  datuen arabera, Lautadako herritarrek 308.180 kg ontzi birziklatu zuten, hau da, 25 kg biztanleko/urteko. 2018an Arabako bataz bestekoa 21,8 kg-koa izan da, biztanleko eta urteko.

Azpimarratu, edukiontzi horira ezin direla honako hondakinak bota: plastikozko jostailuak,  sukaldeko tresnak, plastikozko ontziak, kaferako paperezko edalontziak, plastifikatutako papera,  tupperwareak, biberoiak, txupeteak, kafearen aluminiozko kapsulak, sukaldatzeko silikonazko moldeak, termoak, plastikozko loreontziak, Cd eta DVD kutxak, VHS bideoen kutxak, casete zintak, diru-zorroak, bolalumak, zorrozkailuak, txiskeroak, kuadro edota argazkien plastikozko materialak, botiken kutxak edo ontziak, nezeserrak… Hondakin hauek garbigunean zein hondarren edukiontzian botako dira.

 

Paperari eta kartoiari dagokienez, Kuadrillan 354.986 kg jaso dira 2018an, 28,5 kg biztanleko/urteko. Datu hauek Arabako ratioaren azpitik daude, 2018an  40,40 kg biztanleko/urteko izanik.

 

Edukiontzi urdineko akatsik ohikoenak bricks-en presentzia da, hauek horira bota behar dira, eskuzapi eta paper zikinak ere agertzen dira, hauek organikoen edukiontzira edo hondarren edukiontzira bota behar dira, eta azkenik pixohialak ere agertzen dira, hauek hondarren edukiontzira bota behar dira.

 

Campaña “¡RECICLA!, NO LO TIRES.”

 

La Cuadrilla de la Llanada Alavesa, el Ayuntamiento de Agurain y Ecoembes, colaboran en una campaña, para fomentar el uso de los contenedores de reciclaje de envases y de papel-cartón.

El mensaje pretende enfatizar la palabra RECICLA, para fomentar que aquellos residuos reciclables, identificados mediante las siluetas en la campaña, deben ir al contenedor de reciclaje correspondiente, amarillo o azul, en lugar de eliminarse en el contenedor de resto y NUNCA tirarlos al suelo.

El símbolo representativo de la campaña es una mano en señal de stop, cubierta de los diferentes tipos de envases que se recogen en el contenedor amarillo, sólo envases de plástico, latas y bricks.

DATOS DE RECICLADO DE ENVASES EN LA CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA

Según los últimos datos relativos a 2018, la ciudadanía de la Cuadrilla recicló un total de 308.180 kilogramos de envases, lo que se traduce en 25 kg de media por habitante y año. En el año 2018 la tasa media de Álava se sitúa en 21,81 kg/hab/año.

Remarcar, que al contenedor amarillo, no se deben eliminar juguetes de plástico, utensilios de cocina y cubos de plástico, vasos de papel de café, papel plastificado, tupperwares, biberones, chupetes, capsulas de aluminio de café, moldes de silicona para cocinar, termos, macetas de plástico, cajas de CD’s y DVD’s, carcasas de vídeos de VHS y cintas de casete, monederos y carteras, bolígrafos, sacapuntas, mecheros, materiales de plástico de cuadros o fotografías, envases de los medicamentos o neceseres. Estos residuos se eliminan a través del punto limpio o en el contenedor de resto.

Respecto al papel y cartón, en la Cuadrilla se han recogido 354.986 kg en 2018, una media de 28,5 kg/hab y año. Datos de reciclaje inferiores al ratio de reciclaje de papel y cartón de Álava, que en 2018 se encuentra en 40,40 kg/hab/año.

 

Los errores más habituales presentes en el contenedor azul son bricks, que debe ir al amarillo, servilletas y papeles sucios que se deben eliminar en el contenedor de orgánico o resto y pañales, al resto.